Landschapsbeheer Friesland is langsgeweest voor een kennismakingsgesprek. Ik had het gesprek aangevraagd in de hoop dat ik de helft van het plantgoed vergoed zou kunnen krijgen maar oh wonder, er blijkt net een nieuwe subsidieregeling voor het aanleggen van landschapselementen in het leven te zijn geroepen! Daarmee kunnen er behoorlijk wat plekken ingericht worden, compleet met paddenpoel (of dobbe, zoals ze dat hier noemen), een houtwal en hier en daar een solitaire boom.
Hoe zeggen ze dat ook al weer? Er zit ‘flow’ in dit project.

Share This