Zien in google maps? Klik hier

De plek voor ‘Een metertje natuur’ ligt in Zuidoost Friesland, vlakbij het Drents-Friese Wold in een zone die ooit ecologische hoofdstructuur zou gaan worden.
Vroeger werd deze kant van Appelscha ‘de heide’ genoemd. Het was een arm gebied met plaggenhutten en kleine akkertjes. De kinderen die hier opgroeiden liepen nog op klompen of blote voeten over een zandpaadje naar school. Met de komst van landbouwmachines en kunstmest is een groot gedeelte ontgonnen. De meeste plaggenhutjes zijn afgebroken.

Tegenwoordig is er niet veel heide meer over. Het is landbouwgebied geworden.
Op de oude foto in Google Maps zie je kale akkers in winterstand.

Op onderstaand kaartje zie je het stuk waar we metertjes natuur gaan zaaien:

 

 

 

 

 

 

Het terrein is bijna een halve hectare groot: 30 meter breed en 153 meter lang. Wat akker was wordt een bufferrand van bloemen en struiken, omsloten door een wal met eikenhakhout en lagere struiken. In het midden van het stuk land is inmiddels een poel gegraven.


 

Share This